Moravika.cz | Realitní a dražební kancelář
FOR SALE
  houses
  flats
  commercials
  plots
  wine cellarsFOR RENT
  houses
  flats
  commercials
  plots
  wine cellars

Details about estate


Nabídka rozestavěné budovy tělocvičny vč. pozemku
Locality: Mikulov (about locality)
Cadastral area: Mikulov na Moravě
Record number: 1075

price: 10 000 Kč/m2

water:
veřejný vodovod

electricity:
YES

sewerage:
YES

cellar:
YES

Město Mikulov zveřejňuje dle ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v plat. zn. záměr prodat nemovité věci v k.ú. Mikulov na Moravě, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav na listu vlastnictví č. 10001, a to:
pozemek parcelu č. 1627 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba rozestavěné budovy.
Jedná se o pozemek o celkové velikosti 1570 m2 situovaný v ulici Koněvova.
Kupní cena požadovaná městem je minimálně 10.000 Kč/m2 pozemku + DPH dle platných předpisů.
Více informací a domluvit si prohlídku předmětu zveřejnění je možné telefonicky či osobně na majetkoprávním odboru města Mikulov, tel.: 519 444 605.
Záměr je zveřejněn na základě žádosti č.j. MUMI 21059352 ze dne 23.12.2022.
K tomuto záměru je možné se vyjádřit a podat písemné nabídky v zalepené obálce na adresu Městský úřad Mikulov, Náměstí č. 158/1, 692 01 Mikulov s označením „ZVEŘEJNĚNÍ č. 34/MA-2022 – NEOTVÍRAT“ v termínu nejpozději do 14:00 hod. dne 30. 8. 2022 (úterý).

space of land: 1570 m2

phone: +420 737 758 462 / +420 519 510 240

I want to receive more info

PICTURES OF ESTATE    2007 © Moravika.cz     Kostelní nám. 5, 692 01 Mikulov, tel.: 519 510 240, mobil: 737 758 462 webdesign by synapse5.com